1. Preambul și Definiții

Bine ați venit pe website-ul www.fluidity.ro!

Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții cu atenție înainte de a continua să folosiți site-ul sau orice aplicație a lui. Vizualizarea sau utilizarea acestui site și a conținutului său echivalează automat cu acceptarea prezentului document.

FLUIDITY: Societatea Comercială Design Yourself Concept S.R.L., cu sediul în Str. Prof. Ștefan Chicoș nr. 1A, 110347 Pitești, Argeș, România, CUI 5618461, denumită în continuare “FLUIDITY”, “FLUIDITY.RO”, “FLUIDITY WEB & PR”, “SOCIETATEA” sau “SITE-ul”.

SITE : Domeniul www.fluidity.ro și subdomeniile acestuia, incluzând, dar nelimitându-se la site-ul intern disponibil.

CONȚINUT are următoarea definiție :
toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament;
conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR săi de către FLUIDITY prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informație comunicată UTILIZATORULUI prin orice mijloc de către un angajat al FLUIDITY, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
informații legate de produsele, serviciile și/sau prețurile practicate de FLUIDITY într-o anumită perioadă;
informații legate de produsele, serviciile și/sau prețurile practicate de către un terț cu care FLUIDITY are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
date referitoare la FLUIDITY sau alte date privilegiate ale acesteia.

SERVICIU : serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITEULUI, în sensul acordării posibilității UTILIZATORULUI să comande/contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace electronice, după acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor (prezentul document). Serviciile pot sau pot să nu fie disponibile la un moment dat.

UTILIZATOR : Persoană fizică ce are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare electronic sau în baza unui acord de utilizare între FLUIDITY și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CONT : ansamblul format dintr-o adresă de e-mail/user și o parolă care permit unui singur UTILIZATOR accesul la zone restricționate ale SITE-ului prin care se face accesul la SERVICIU.

DOCUMENT : prezentele Termene și Condiții.

CONTRACT LA DISTANȚĂ  : conform definiției cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit. a.: contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță;

NEWSLETTER / ALERTĂ : mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către FLUIDITY într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea FLUIDITY cu referire la informațiile conținute de acesta.

TRANZACȚIE : încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs/ serviciu de către FLUIDITY către UTILIZATOR, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către FLUIDITY, indiferent de modalitatea de livrare.

2. Dispoziții generale

2.1. Documentul stabilește Termenii și Condițiile de utilizare ai SITE-ului/ CONȚINULULUI/ SERVICIULUI de către UTILIZATOR.
2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea CONȚINULULUI /SERVICIULUI, implică aderarea UTILIZATORULUI la prezentele Termene și Condiții, în afară de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.
2.3. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea SITE-ului public disponibil la adresa www.fluidity.ro.
2.4. Prin folosirea SITE-ului/ CONȚINULULUI /SERVICIULUI, UTILIZATORUL este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia, pentru eventuale pagube/ daune produse ca urmare a faptei/ acțiunii proprii. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură ca urmare a faptei /acțiunii proprii produse SITE-ului, CONȚINULULUI, SERVICIULUI, SOCIETĂȚII sau oricărui terț cu care FLUIDITY are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.
2.5. În cazul în care UTILIZATORUL nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru document:
2.5.1. Acesta renunță la: accesul la SERVICIULUI, alte servicii oferite de FLUIDITY prin intermediul SITE-ului, primirea newsletterelor/ alertelor și/sau comunicărilor din partea FLUIDITY de orice natură (electronic, telefonic etc.), fără nici o garanție ulterioară din partea FLUIDITY.
2.6. UTILIZATORUL poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta DOCUMENTUL, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art. 2.5, acesta poate să contacteze FLUIDITY sau să folosească legăturile (linkurile) din CONȚINUTUL primit de la FLUIDITY destinate acestui scop.
2.8. UTILIZATORUL nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea DOCUMENTULUI pe perioada derulării unui CONTRACT sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor CONTRACTELOR neonorate față de FLUIDITY.
2.9. În cazul în care UTILIZATORUL a achitat contravaloarea tuturor CONTRACTELOR neonorate față de FLUIDITY și își revocă acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unei COMENZI, FLUIDITY va anula COMANDA acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
2.10. Acest SITE este adresat doar UTILIZATORILOR care s-au înregistrat corespunzător și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către FLUIDITY, indiferent de care ar fi motivul.

3. Conținut

3.1. Tot CONȚINUTUL, incluzând dar nelimitându-se la imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe SITE sunt proprietatea intelectuală a FLUIDITY sau a unor terți, caz în care CONȚINUTUL poate fi urmat de titlul de proprietate original și/sau de orice altă notă cerută de proprietarul de drept al respectivului CONȚINUT, pentru care FLUIDITY deține drept/licență de utilizare și/sau publicare.
3.2. UTILIZATORULUI nu îi sunt permise copierea, transferul, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de FLUIDITY, includerea oricărui conținut în afara SITE-ului FLUIDITY, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FLUIDITY asupra CONȚINULULUI precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea CONȚINULULUI, decât cu acordul expres al FLUIDITY.
3.3. Orice CONȚINUT la care UTILIZATORUL are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența DOCUMENTULUI, în cazul în care CONȚINUTUL nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între FLUIDITY și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea FLUIDITY cu referire la acel CONȚINUT.
3.4. UTILIZATORUL poate copia, transfera și/sau utiliza CONȚINUT numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale DOCUMENTULUI.
3.5. În cazul în care FLUIDITY conferă UTILIZATORULUI dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit CONȚINUT, la care UTILIZATORUL are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor CONȚINUTURI definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor CONȚINUTURI pe SITE sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea FLUIDITY pentru respectivul UTILIZATOR, sau oricare alt terț care are/ obține acces la acest CONȚINUT transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui CONȚINUT, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
3.6. Niciun CONȚINUT transmis către UTILIZATOR, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea FLUIDITY și/sau al angajatului FLUIDITY care a mijlocit transferul de CONȚINUT, în cazul în care aceasta există, față de respectivul CONȚINUT.
3.7. Orice utilizare a CONȚINULULUI în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există, este interzisă.

4. Contact

4.1. FLUIDITY publică pe SITE datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către UTILIZATOR.
4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe SITE, UTILIZATORUL permite FLUIDITY să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloace electronice.
4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea FLUIDITY de a contacta UTILIZATORUL.
4.4. Accesarea SITE-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate FLUIDITY se realizează în mod electronic sau orice alt mod de comunicare disponibil UTILIZATORULUI, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea FLUIDITY în modalitate electronică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe SITE.
4.5. FLUIDITY își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc).

5. Newslettere și Alerte

5.1. În momentul în care UTILIZATORUL își creează un cont pe SITE, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor este de acord implicit să primească newslettere și/sau alerte din partea FLUIDITY. UTILIZATORUL poate opta să nu mai primească newslettere și/ sau alerte folosind linkurile specifice, disponibile în fiecare newsletter, sau contactând FLUIDITY și solicitând acest lucru.
5.2. Datele preluate de la UTILIZATOR în scopul expedierii newsletterelor și/sau alertelor pot și vor fi folosite de către FLUIDITY în limitele Politicii de confidențialitate, potrivit dispozițiilor art. 6.1 din prezentul document.
5.3. Renunțarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor de către UTILIZATOR se poate face în orice moment:
5.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite.
5.3.2. Prin contactarea FLUIDITY, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
5.4. Renunțarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru DOCUMENT.
5.5. FLUIDITY își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice UTILIZATOR care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea FLUIDITY sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
5.6. FLUIDITY nu va include în newslettere și/sau alerte transmise UTILIZATORULUI niciun alt fel de material publicitar sub formă de CONȚINUT care să facă referire la vreun terț care nu este partener al FLUIDITY, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

6. Politica de confidențialitate

6.1. FLUIDITY colectează date cu caracter personal și date cu caracter special, pe paginile site-urilor sale, în următoarele scopuri:
– validarea, expedierea și facturarea comenzilor UTILIZATORULUI;
– rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către UTILIZATOR;
– pentru a asigura accesul UTILIZATORULUI la serviciu;
– trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
– contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
– contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu UTILIZATORII;
– scopuri statistice.
FLUIDITY este operator de date cu caracter personal în condițiile legii.
6.2. FLUIDITY poate să colecteze involuntar și alte date (adresă IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametrii) furnizați de către browser-ul internet prin intermediul căruia se face accesul la SITE iar aceste date pot fi folosite de către FLUIDITY pentru a îmbunătăți serviciile oferite UTILIZATORILOR săi sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale DOCUMENTULUI, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor UTILIZATORULUI contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea FLUIDITY și/sau al eventualilor terți cu care FLUIDITY are contracte de parteneriat în acel moment.
6.3. UTILIZATORUL are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru DOCUMENT, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, dar numai in conformitate cu art. 2.8.
6.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.3, UTILIZATORUL se va adresa FLUIDITY, conform datelor de contact disponibile pe SITE, valabile la acea dată.
6.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe SITE, UTILIZATORUL poate cere modificarea datelor pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.
6.6. În cazul în care UTILIZATORUL optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, procesarea datelor de card bancar se face în mod exclusiv pe serverele agreate de FLUIDITY.
6.7. FLUIDITY nu solicită și nu stochează niciun fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale UTILIZATORILOR.
6.8. Politica de confidențialitate FLUIDITY se referă doar la datele furnizate voluntar de către UTILIZATOR exclusiv pe SITE. FLUIDITY nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături (linkuri), indiferent de natura acestora, în afara SITE-ului.
6.9. FLUIDITY se obligă ca datele colectate ale UTILIZATORULUI să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, să închirieze, să licențieze, să transfere etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale UTILIZATORULUI vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.
6.10. Excepție face situația în care transferul/ accesarea/ vizualizarea etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.
6.11. Procesatorul de carduri bancare agreat de către FLUIDITY are dreptul de a accesa/ vizualiza orice tip de date/ documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare TRANZACȚIE, în cazul în care aceasta există.
6.12. FLUIDITY nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.

7. Politica de vânzare și ofertele

7.1. Comenzile sau cererile pentru oferta de prețuri pot fi date utilizând formularul de contact de pe acest site, e-mail, telefon/fax sau la sediul nostru. UTILIZATORUL are obligația de a furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la proiectul dorit. FLUIDITY nu poate fi tras la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către UTILIZATOR a unor informații incorecte sau incomplete.
7.2. În cazul în care FLUIDITY consideră o cerere sau o comandă ca fiind incompletă sau incorectă, poate cere detalii suplimentare UTILIZATORULUI folosind adresa de e-mail furnizată de acesta sau poate șterge cererea fără nici o înștiințare a UTILIZATORULUI.

8. Frauda

8.1. FLUIDITY nu solicită UTILIZATORILOR săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
8.2. Excepție de la art. 8.1 fac numai UTILIZATORII persoane juridice, în sensul obținerii de către FLUIDITY a numărului de cont, respectiv a băncii UTILIZATORULUI, în numele căruia se va face facturarea unei comenzi, dacă este cazul.
8.3. UTILIZATORUL își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
8.4. FLUIDITY declină orice responsabilitate, în situația în care un UTILIZATOR ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele FLUIDITY.
8.5. UTILIZATORUL va informa FLUIDITY asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
8.6. FLUIDITY nu promovează spam-ul. Orice UTILIZATOR care a furnizat explicit adresa sa de email pe SITE poate opta pentru ștergerea acesteia.
8.7. Comunicările realizate de către FLUIDITY prin mijloace electronice de comunicare la distanță (de exemplu, prin e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii CONȚINULULUI.
8.8. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a SITE-ului FLUIDITY și se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
8.8.1. de a accesa datele de orice tip ale altui utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
8.8.2. de a altera sau altfel modifica CONȚINUTUL SITE-ului sau CONȚINULULUI expediat prin orice metodă de către FLUIDITY către UTILIZATOR.
8.8.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează SITE-ul.
8.8.4. de a accesa sau a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, CONȚINUTUL expediat prin orice mijloc de către FLUIDITY către UTILIZATOR atunci când acesta nu este destinatarul legitim al CONȚINULULUI.

9. Limitare de responsabilitate

9.1. FLUIDITY nu poate fi ținut responsabil în fața nici unei persoane fizice sau juridice care folosește sau se bazează pe CONȚINUTUL SITE-ului.
9.2. FLUIDITY întreprinde toate eforturile pentru ca informațiile prezentate în CONȚINUT să fie cât mai exacte, reale și conforme. Cu toate acestea, FLUIDITY nu garantează că informațiile sunt exacte, complete sau obiective, de aceea nimeni nu trebuie să se bazeze pe ele pentru nici un scop. FLUIDITY nu va fi responsabil în fața nici unei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informații sau opinii neconforme conținute de acest SITE.
9.3. FLUIDITY nu poate fi ținut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip CONȚINUT prezentată sau nu pe SITE sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea CONȚINULULUI care pot conduce la orice fel de pierderi.
9.4. În cazul în care un UTILIZATOR consideră că un CONȚINUT expediat prin orice mijloc de către FLUIDITY, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii FLUIDITY, conform detaliilor de contact, astfel încât FLUIDITY să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.
9.5. FLUIDITY nu garantează UTILIZATORULUI acces pe SITE sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral CONȚINUTUL, de a reproduce parțial sau integral CONȚINUTUL, de a copia, sau de a exploata orice CONȚINUT în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice CONȚINUT asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al FLUIDITY.
9.6. FLUIDITY nu răspunde de CONȚINUTUL, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din CONȚINUT, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.
9.7. FLUIDITY este exonerat de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al CONȚINULULUI transmis către UTILIZATOR prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul site-urilor, e-mailului sau al unui angajat al FLUIDITY, atunci când această utilizare a CONȚINULULUI poate sau produce pagube de orice natură de partea UTILIZATOR și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de CONȚINUT.
9.8. FLUIDITY nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:
9.8.1. serviciul va fi potrivit cerințelor UTILIZATORULUI
9.8.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel
9.8.3. produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor UTILIZATORULUI
9.9. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii SITE-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare etc. care pot apărea între UTILIZATOR și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul SITE-ului.
9.10. Produsele comercializate prin intermediul SITE-ului pot fi mărci înregistrate ale unor companii. Utilizarea oricărui nume de marcă înregistrată reprezintă responsabilitatea fiecărui UTILIZATOR în parte. FLUIDITY nu va fi ținută responsabilă în fața nici unei persoane sau companii pentru utilizarea fără drept de către UTILIZATORI a mărcilor înregistrate CONȚINUTE de acest SITE.
9.11. FLUIDITY nu răspunde pentru textele /opiniile publicate de UTILIZATORI în – dar fără a se limita la – secțiunea COMENTARII sau RECENZII a site-ului. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului textului /opiniei.
9.12. FLUIDITY își stabilește singur regulamentele promoțiilor și a concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștință eventualilor participanți prin intermediul SITE-ului propriu sau a newsletterelor/ alertelor. De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe SITE. FLUIDITY poate întrerupe sau anula orice promoție în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

10. Forța majoră și cazul fortuit

10.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.
10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.
10.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 10.3.

11. Litigii

11.1. Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea etc. SITE-ului și/sau al oricărui CONȚINUT trimis de către FLUIDITY UTILIZATORULUI prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declară de acord cel puțin cu prezentele Termene și Condiții.
11.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termene și Condiții care ar putea să apară între UTILIZATOR și FLUIDITY se va rezolva pe cale amiabilă.
11.3. FLUIDITY nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenelor și Condițiilor.
11.4. Orice dispută de orice fel, în afara de cea reglementată la art. 11.2 care ar putea să apară între UTILIZATOR și FLUIDITY sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, de instanțele judecătorești competente din raza județului Argeș, în conformitate cu legile române în vigoare.
11.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
11.6. Prezentul DOCUMENT a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

12. Dispoziții finale

12.1. FLUIDITY își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor Termene și Condiții, precum și orice modificări ale SITE-ului/ structurii acestuia/ serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta SITE-ul și/sau orice CONȚINUT. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe SITE. În cazul în care UTILIZATORUL continuă să folosească/ viziteze/ vizualizeze SITE-ul și/sau orice CONȚINUT al acestuia după revizuire, acest comportament valorează acceptare pe deplin a Termenilor și Condițiilor, astfel cum acestea au fost revizuite/ modificate/ completate.
12.2. FLUIDITY nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe SITE din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul SITE-ului.
12.3. FLUIDITY își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a SITE-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

13. Feedback

13.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu SITE-ul FLUIDITY, va rugăm sa ne contactați de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, prin e-mail la adresa [email protected]
13.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la SITE-ul www.fluidity.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea FLUIDITY. Astfel, vom deține exclusiv drepturile asupra punerii lor în practică fără a ne obliga să ne compensăm față de dumneavoastră.
13.3. Suportul tehnic sau funcțional din partea echipei ce întreține acest SITE este oferit în măsura posibilităților, oferirea acestui suport nefiind garantată în niciun fel. În orice caz, se fac eforturi pentru a răspunde tuturor problemelor și întrebărilor primite de la UTILIZATORII SITE-ului.

14. Copyright

14.1. Elemente din CONȚINUTUL SITE-ului – elemente de grafică web, scripturi, programe, baze de date, sunt deținute, cu orice titlu, de FLUIDITY. Folosirea fără acordul FLUIDITY a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.